Jakie rodzaje zabezpieczenia kredytu stosują banki?

Coraz mniejsza liczba banków udziela kredytów bez zabezpieczenia. Zabezpieczenie kredytu jest swego rodzaju gwarancją, że w przypadku, kiedy kredytobiorca ma trudności z jego spłatą, pożyczone pieniądze nie zostaną stracone. Stosując zabezpieczenia kredytu banku ułatwiają sobie życie: nie ma konieczności oddawania dłużnika w ręce komornika.

Ubezpieczenie do zabezpieczenia kredytu

To rozwiązanie, z którego korzysta dzisiaj bardzo chętnie wiele banków. Kredytobiorcy są zobowiązywani do wykupienia ubezpieczenia na życie z cesją na bank. Wykupienia ubezpieczenia banki domagają się nawet od tych kredytobiorców, którzy zaciągają niskie kredyty. Decydując się na kredyt z ubezpieczeniem powinniśmy pamiętać, że bank nie może od nas wymagać wykupienia polisy we wskazanym przez niego towarzystwie ubezpieczeniowym. Kredytobiorca ma prawo wybrać towarzystwo ubezpieczeniowe sam. W takiej sytuacji jego obowiązkiem będzie jedynie dostarczenie do banku dowodu potwierdzającego wykupienie polisy na życie.

Hipoteka

To także popularny rodzaj zabezpieczenia kredytów. Jest on najczęściej stosowany jedynie w przypadku kredytów na duże kwoty. Najczęściej z tym rodzajem zabezpieczenia spotkamy się zaciągając kredyt na zakup mieszkania. Do chwili wpłacenia ostatniej raty kredytu właścicielem nieruchomości jest bank. Kiedy przestaniemy spłacać kolejne raty kredytu, bank ma prawo zająć nieruchomość, której zabezpieczeniem był wpis do hipoteki.

Współkredytobiorca

Kiedyś nazywano go żyrantem. Niezależnie od nazwy, chodzi tutaj o osobę, która w chwili, kiedy kredytobiorca przestaje spłacać kredyt przejmuje jego zobowiązania wobec banku. Zanim zdecydujemy się na zostanie współkredytobiorcą, powinniśmy bardzo dobrze się nad tym zastanowić. Dla żyranta może to bowiem oznaczać spore kłopoty. Możemy się jednak przed nimi zabezpieczyć. Istnieje możliwość zastrzeżenia w umowie kredytowej, że druga strona nie a prawa bez naszej wiedzy i zgody dokonywać żadnych zmian. Taki zapis ochroni nas przed zwiększeniem sumy kredytu bez naszej wiedzy.