Ubezpieczenie kredytu – rodzaje i warunki spłaty

Każdy kredyt można ubezpieczyć. W praktyce ubezpieczenie kredytu dotyczy jednak przede wszystkim zobowiązań hipotecznych a więc takich, których czas spłaty wynosi od 10 do nawet 25 lat. Z jakimi rodzajami ubezpieczenia mamy zatem do czynienia?

Ubezpieczenie na życie

To dość kosztowne ubezpieczenie kredytu, które zaciąga się na wypadek śmierci ubezpieczonego. Co ważne, ubezpieczyciel deklaruje się w nim, że spłaci on całe pozostałe zobowiązanie wnioskodawcy. Pod warunkiem zostaną przedstawione stosowne dokumenty (wniosek rodziny, akt zgonu itd.). Czasami zdarza się, że wypłata ubezpieczenia uruchamiana jest w przypadku, gdy wnioskuje o to bank. Sytuacja taka pojawia się w momencie, gdy rodzina nie deklaruje takiej woli i jednocześnie nie chce spłacać reszty długu.

Zobacz dokładnie czym się kierować przy wyborze kredytu.

Ubezpieczenie od utraty pracy

To ubezpieczenie kredytu, które ubezpieczyciel spłaca tylko przez 6, lub 12 rat. Do spłaty dochodzi w momencie, gdy kredytobiorca straci pracę, ale nie ze swojej winy. W przeciwnym razie środki nie zostaną przelane. Podstawowym dokumentem, na podstawie którego można wnioskować o uruchomienie ubezpieczenia, jest oczywiście świadectwo pracy. Decydując się na takie zobowiązanie zobacz, jaki jest całkowity koszt kredytu hipotecznego w latach.

Ubezpieczenie na wypadek choroby, lub trwałego inwalidztwa

Ten rodzaj ubezpieczenia dotyczy sytuacji, w których wnioskodawca nie jest w stanie pracować (i tym samym uzyskać stosownych dochodów) w związku z chorobą, lub trwałym inwalidztwem. W tym wariancie ubezpieczyciel deklaruje spłatę całości zobowiązania, aczkolwiek robi to tylko na podstawie orzeczenia lekarskiego i odpowiedniego wniosku, przesłanego przez kredytobiorcę. Nawiasem mówiąc, uzyskanie tego orzeczenia nie zawsze jest takie proste.

Podsumowując, ubezpieczenie kredytu jest wygodnym zabezpieczeniem się na przyszłość, ale niestety wiąże się z określonymi wydatkami, które mogą podnieść łączną sumę kredytu nawet o kilka procent.

Więcej na temat ubezpieczeń kredytów znajdziesz w artykułach:

Jakie ubezpieczenie kredytu warto posiadać, cz. I

Jakie ubezpieczenie kredytu warto posiadać, cz. II

Jakie ubezpieczenie kredytu warto posiadać, cz. III